Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialförvaltning hade åsidosatt sina åligganden i ett ärende angående umgänge med barn genom att aktivt verka för att en förälder inte skulle få utöva det umgänge som domstol hade tillerkänt föräldern

Socialtjänst och LSS Domstolstrots Objektivitet, opartiskhet, saklighet Umgänge
Tillbaka till söka beslut