Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnds skyldighet att upprätthålla kontakten med vårdnadshavaren till ett barn som vårdas med stöd av LVU, när barnet inte vill ha någon kontakt med föräldern

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 6 paragraf 7 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Barn/ungdom Information Umgänge
Tillbaka till söka beslut