Tillbaka till söka beslut

Fråga om en socialnämnds utförande av en utredning rörande ett familjehems lämplighet

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Familjehem Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut