Tillbaka till söka beslut

Fråga om ett beslut av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning inneburit ett otillåtet ingripande mot en person som uttalat sig i massmedier

Diskrimineringsombudsmannen Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut