Tillbaka till söka beslut

Fråga om Högskoleverket, Rådet för högre utbildning, kunnat uppställa krav på att en ansökan om projektmedel skulle vara skriven på engelska

Utbildning ,forskning, studiestöd Språk
Tillbaka till söka beslut