Tillbaka till söka beslut

Fråga om inflödet av ljus i intagnas bostadsrum är tillräckligt

Kriminalvård Anstalt Häkte
Tillbaka till söka beslut