Tillbaka till söka beslut

Fråga om kriminalvårdspersonals agerande vid akuta sjukfall bland intagna m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering) Sjukvård Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut