Tillbaka till söka beslut

Fråga om Manillaskolan, Specialskolemyndigheten, kunnat stänga skolan för personalens studie- och planeringsdagar utan att erbjuda eleverna alternativ omsorg,

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (1985:1100). Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut