Tillbaka till söka beslut

Fråga om Migrationsverkets handläggning av asylärenden enligt den s.k. modellverksamheten står i strid med officialprincipen

Utlänningsärenden Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut