Tillbaka till söka beslut

Fråga om militära chefers ansvar i samband med ett “prov” vid vilket yngre värnpliktiga tvingats äta hundmat

Försvarsmakten Bemötande
Tillbaka till söka beslut