Tillbaka till söka beslut

Fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ett ärende som rörde ett barns skolgång

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Skollagen (2010:800) Barn/ungdom Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut