Tillbaka till söka beslut

Fråga om rätt för intagna vid ett s.k. LVM-hem att inneha tidningar med pornografiskt innehåll

Socialtjänst och LSS Regeringsformen - RF kapitel 2 paragraf 12 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 31 Tryck- och yttrandefrihet Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut