Tillbaka till söka beslut

Fråga om rektors behörighet att besluta om överlåtelse av vid universitetets historiska museum förvarade kvarlevor efter en person

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF Behörighet
Tillbaka till söka beslut