Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämnden borde ha kontaktat föräldrarna för att efterhöra deras inställning till att en läkarundersökning skulle utföras innan ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fattades

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut