Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämndens skyldighet att underrätta vårdnadshavaren om att ett barn som vårdas enligt LVU eventuellt blivit utsatt för sexuellt övergrepp i familjehemmet

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 11 Barn/ungdom Information Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut