Tillbaka till söka beslut

Fråga om socialnämnds utlämnande av uppgifter om enskilds personliga förhållanden till ett kommunalt bostadsbolag

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 26 paragraf 1 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 4 Sekretess
Tillbaka till söka beslut