Tillbaka till söka beslut

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om tillståndsplikt i 23 § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vid insatser enligt 9 § 9 LSS

Länsstyrelse, övriga ärenden Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS Myndighetsutövning, gränsen för Tillsyn
Tillbaka till söka beslut