Tillbaka till söka beslut

Fråga om underrättelse till ambassad om frihetsberövandet av en rysk medborgare m.m.

Kriminalvård Polisväsendet Åklagarväsendet Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är berövade friheten, Lagen (1989:152) om Häkte
Tillbaka till söka beslut