Tillbaka till söka beslut

Fråga om utformningen av ett anslag rörande begränsat tillträde till universitetslokaler har medfört att allmänheten nekats tillträde till lokaler där offentliga disputationer ägde rum

Utbildning ,forskning, studiestöd Högskoleförordningen (1993:100)
Tillbaka till söka beslut