Tillbaka till söka beslut

Fråga om utformningen av ett beslut om behörighet för vissa ledamöter att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Tillbaka till söka beslut