Tillbaka till söka beslut

Fråga om utformningen av ett beslut om rätt till korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Socialtjänst och LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen (1993:387) om - LSS paragraf 9 Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut