Tillbaka till söka beslut

Fråga om utskrivning av en patient som av domstol har överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning i förening med beslut om utvisning

Hälso- och sjukvård Rättspsykiatrisk vård, lagen (1991:1129) om - LRV Utlänningslagen (2005:716) Underrättelse
Tillbaka till söka beslut