Tillbaka till söka beslut

Frågor om dels förfarandet vid ändringar av en kommunal myndighets beslut genom självrättelse, dels utrymmet för villkor i beslut om lov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL)

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Beslut, ändring av Beslutsmotivering, utformning av beslut Omprövning Rättelse
Tillbaka till söka beslut