Tillbaka till söka beslut

Granskning av polisens verkställighet av ett avvisningsbeslut; kritik mot brister i dokumentationen

Utlänningsärenden Polislagen (1984:387) Utlänningslagen (2005:716) Avvisning Dokumentation Ombud/biträde/försvarare Underrättelse Verkställighet
Tillbaka till söka beslut