Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ärenden om förvisning av elever från gymnasieskolan, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Gymnasieförordningen (1992:394). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Ombud/biträde/försvarare
Tillbaka till söka beslut