Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en ansökan om svensk psykologlegitimation. Fråga om Socialstyrelsen kunnat uppställa krav på att ingivna handlingar skulle vara översatta till svenska eller engelska

Hälso- och sjukvård Språk
Tillbaka till söka beslut