Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av en fråga om avskiljande enligt 20 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) m.m.

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Avskildhet (isolering) Dokumentation Sjukvård Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut