Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett elevvårdsärende i en gymnasieskola. Fråga om eleven varit avstängd från praktikplats och om utformningen av skrivelser till eleven

Utbildning ,forskning, studiestöd Gymnasieförordningen (1992:394). Skollagen (1985:1100). Disciplinansvar
Tillbaka till söka beslut