Tillbaka till söka beslut

Handläggningen hos överåklagare av en anmälan mot en kammaråklagare för försummelser i tjänsten

Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning
Tillbaka till söka beslut