Tillbaka till söka beslut

Hanteringen av pengar som anträffats i en intagens bostadsrum

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, förordningen (1974:248) om. Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Beslut Dokumentation Omhändertagande Visitation
Tillbaka till söka beslut