Tillbaka till söka beslut

I en grundskola omhändertog personal en s.k. laserpenna, tillhörig en elev. Pennan återlämnades först efter nära ett och ett halvt år. – Fråga om de rättsliga grunderna för omhändertagandet. Även kritik för dröjsmålet med att återlämna pennan

Utbildning ,forskning, studiestöd Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Grundskoleförordningen (1994:1194). Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut