Tillbaka till söka beslut

I samband med en tvist angående vårdnad om barn anordnade socialförvaltningen s.k. samarbetssamtal. Fråga om den som hade lett samtalen kunde lämna synpunkter på vårdnadsfrågan i en skrivelse till domstolen efter en begäran av den ena parten

Socialtjänst och LSS Barn/ungdom Objektivitet, opartiskhet, saklighet Sekretess Vårdnad
Tillbaka till söka beslut