Tillbaka till söka beslut

Iakttagelser vid en inspektion hos Åklagarmyndigheten, Riksenheten för polismål (Malmö) och Polismyndigheten i Skåne, internutredningssektionen

Polisväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning JO-inspektion Långsam handläggning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut