Tillbaka till söka beslut

Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås kommun kritiseras för dröjsmål med att överlämna en ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten

En vårdnadshavare till två barn som vårdas enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ansökte hos en individ- och familjeomsorgsnämnd om att vården skulle upphöra. Vårdnadshavaren ansökte samtidigt om att ett offentligt biträde skulle förordnas för honom i ärendet hos nämnden. Nämnden avslog vårdnadshavarens ansökan om vårdens upphörande.
Vårdnadshavaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Dagen efter överklagandet överlämnade nämnden vårdnadshavarens ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten.

Enligt JO borde nämnden ha överlämnat vårdnadshavarens ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten i nära anslutning till att den kom in till nämnden. JO kritiserar nämnden för dröjsmålet med att överlämna ansökan om ett offentligt biträde till förvaltningsrätten.

Tillbaka till söka beslut