Tillbaka till söka beslut

Initiativärende angående omfattningen av utevistelser som beviljats en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Permission
Tillbaka till söka beslut