Tillbaka till söka beslut

Initiativärende angående självmord i häkten

Kriminalvård Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Häkte Självmord
Tillbaka till söka beslut