Tillbaka till söka beslut

Initiativärende. Fråga om förutsättningarna för att begära handräckning enligt 43 § LVU

En 17-årig rumänsk pojke hade omhändertagits med stöd av 6 § LVU och hade placerats på ett särskilt ungdomshem. Efter kontakter med pojkens vårdnadshavare i Rumänien och samråd med pojken bedömde socialnämnden att han borde resa hem till sina föräldrar. Nämnden begärde biträde av polis, s.k. handräckning, för att föra pojken från ungdomshemmet till Arlanda.

Socialnämnden får begära handräckning enligt 43 § LVU bl.a. för att genomföra ett beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU. JO konstaterar att begäran i det här fallet inte kunde anses ha skett för att genomföra ett sådant beslut. Det fanns alltså inga förutsättningar för att begära biträde av polis. Situationen var emellertid speciell, och nämnden handlade med pojkens bästa för ögonen. JO riktar därför i det här fallet inte någon kritik mot nämnden.

Tillbaka till söka beslut