Tillbaka till söka beslut

Initiativärende gällande åklagares vid Åklagarmyndigheten i Malmö handläggning av ungdomsärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut