Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot bl.a. Polismyndigheten i Västra Götaland och Åklagarmyndigheten i Göteborg för handläggningen av anmälningar mot polismän

Polisväsendet Åklagarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut