Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en psykiatrisk klinik angående utgångspunkten för beräkning av sexmånadersfristen i 16 §, numera 16 a §, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT paragraf 16 JO-inspektion Sjukvård
Tillbaka till söka beslut