Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en psykiatrisk vårdinrättning i anledning av att en patient lagts i bälte under frivillig vård

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Avsaknad av lagstöd Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut