Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en sjukvårdsinrättning angående försutten tidsfrist enligt 7 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, m.m.

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Regeringsformen - RF Avsaknad av lagstöd Sjukvård Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut