Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en skola med anledning av visitation av elevers väskor och skåp. Fråga om åtgärderna stått i strid med bestämmelserna i 2 kap. 6 § regeringsformen (RF) angående skyddet mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång

Tillbaka till söka beslut