Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Försäkringskassan om en statlig myndighets skyldighet att vara tillgänglig för besök och telefonsamtal

Försäkringskassan Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 5 Besök Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut