Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Migrationsverket och Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, med anledning av ärendehanteringen vid utlandsmyndigheterna

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716)
Tillbaka till söka beslut