Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Gävleborgs län, närpolisområde Gävle, med anledning av handläggningen av vissa kriminalärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut