Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Kronobergs län med anledning av husrannsakningar enligt 21 § polislagen

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Dokumentation Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut