Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Kronobergs län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, för handläggningen av beslag

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Beslag Förundersökning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut