Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Örebro län med anledning av handläggningstiden i vissa kriminal- och trafikärenden

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut