Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av omhändertaganden enligt 13 § polislagen

Polisväsendet Polislagen (1984:387) Beslut Dokumentation Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut